Organické znečištění v jezírku

Publikováno: 2015-10-26

Organické znečištění vody je často přehlížený a podceňovaný faktor kvality vody. Je však zdrojem pro většinu anorganických látek jako nitrity, nitráty nebo fosfáty. Následky mohou být závažné a mimo jiné mohou představovat nadměrnou spotřebu kyslíku  a zvýšené riziko onemocnění.napsal: Dr. Bodo Schnell

Existuje mnoho zdrojů organických látek v jezírkové vodě. Velká část má původ v krmení a to přímý (pokud není snědeno a zcela zpracováno) nebo nepřímý (kvůli tomu, že je stráveno rybami). Listí a plody rostlin, stejně tak i ptačí výkaly nebo mrtví živočichové tlející nepovšimnuti v jezírku se k tomu přidávají. Nicméně, na rozdíl od mnoha jiných vodních parametrů, je není možné přímo změřit pomocí akvarijní či jezírkové testovací soupravy.

Důležitost a zjišťování

Většina organických látek se rozloží bakteriemi a jinými mikroorganismy oxidačně. K tomu je zapotřebí hodně kyslíku, který pak chybí v jiných oblastech, jako je dýchání ryb. Vysoké množství organických látek ve vodě vede k masivnímu rozmnožování mikroorganismů. To zvyšuje riziko propuknutí nemoci dvěmi způsoby: na jedné straně oslabením imunitního systému ryb, na straně druhé – minimálně v případě fakultativně se rozmnožujících patogenních organismů – také přímo zvýšeným počtem patogenních organismů. Potřeba kyslíku závisí na druhu, počtu a velikosti ryb, krmení, dalším zatížení škodlivými látkami a také na teplotě vody. V teplé vodě běží procesy rychleji, avšak současně klesá koncentrace nasycení. Proto je pečlivá kontrola případně dodání kyslíku v letním období obzvláště důležitá. Nebezpečí vzniká, když je nedostatečné zásobování kyslíkem: Kvůli výše zmiňovaným procesům odbourávání může nastat situace, že nezůstává dostatek kyslíku na dýchání. Přitom odbourávání pokračuje i při nedostatku kyslíku  (anoxické odbourávání). Zde se pak tvoří nebezpečné, jedovaté a odpudivě páchnoucí produkty odbourávání – mluvíme pak o hnití. Tomu je třeba v jezírku bezpodmínečně zabránit. Listy spadlé do jezírka je nutné ihned odstranit, abychom se vyhnuli vzniku nedostatku kyslíku kvůli jejich rozkládání. Dostatečné zásobování kyslíkem je nezbytné pro dosažení dobré hygieny v jezírku a zamezení dalším problémům včetně nemocí ryb. Pěna, která se tvoří na hladině, je další varovný signál. Organické látky – mezi nimi bílkoviny – se na rozhraní vzduchu a hladiny vysráží a stabilizují pěnu. Tento efekt je například používán v proteinových odpěňovačích v mořských akváriích, ale také je na tomto založena pivní pěna. Zvýšená tvorba slizkého organického kalu je dalším ukazatelem organického znečištění. Na rozdíl od vločkovitého anorganického kalu (může vypadat nevábně, ale poskytuje cennou pomoc v biologické filtraci) organický kal znamená znečištění organickými živinami. Nakonec můžete zvýšené organické znečištění rozpoznat pravidelnou analýzou vody. Stále nízká hladina kyslíku, což je důsledek výše zmíněných příčin, je nejzřetelnějším příznakem. Pravidelná měření pomocí sera Oxygen-Test jsou tedy důležitým preventivním opatřením.

Opatření

Dobrá hygiena jezírka a odpovídající filtrace skrze sera siporax pond jsou nejdůležitějším preventivním opatřením proti obohacování organického znečištění. To zahrnuje střední populace ryb a krmení jakož i opatření proti padajícímu listí do jezírka, atd.. Možnost úniku pro zvířata, která mohou do rybníka spadnout (např. myši), by měla být v každém případě zbudován. Kal, ukládající se ve dně, by měl být na podzim odsát, je-li to možné i několikrát za rok. Doporučujeme doplňkově použít sera pond bio filter start pro urychlení rozkladu organického kalu. Výkonný filtrační systém odpovídající velikosti jezírka a rybí osádce je nutností. Zajistí biologický rozklad organických odpadních produktů, rozpohybuje vodu a obohacuje ji o kyslík ať už přímo či nepřímo skrze vylepšený pohyb hladiny. sera O2 plus se přidává jako okamžité opatření v závažných případech.

KOMENTÁŘE

Žádné komentáře.

Přidat komentář